AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB
www.miv.miv-makeitvisible.com
INFORMACIÓ GENERAL
En compliment amb el deure informació disposat en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web:
La titularitat d’aquest lloc web, www.miv.miv-makeitvisible.com, (d’ara endavant Lloc web) l’ostenta: TWENTY CORNER, S.L., proveïda de NIF: B66663873 i inscrita en: El Registre Mercantil de Barcelona; i les seves dades registrals són: Tom 0 llibre 126 fulla 999 i les dades de la qual de contacte són:
Adreça: Avd. Francesc Macià, 35 3ª, 08206 SABADELL
Telefon: 627871803
correu: miv@miv-makeitvisible.com

TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS
L’OBJECTE DE LES CONDICIONS: EL LLOC WEB
L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc web. A l’efecte de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc web:
 • L’aparença externa dels interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en els interfícies de pantalla com en l’arbre de navegació (d’ara endavant Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que si escau ofereixi als Usuaris (d’ara endavant Serveis).
MIV es reserva la facultat de modificar, a qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que a qualsevol moment MIV pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc web o l’accés als mateixos.
L’accés al Lloc web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder gaudir d’això, excepte en el relatiu al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagués contractat l’Usuari.
La utilització d’algun dels Continguts o Serveis del Lloc web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ de l’Usuari.

L’USUARI
L’accés, la navegació i ús del Lloc web, així com pels espais habilitats per interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i MIV, com els comentaris i/o espais de blogging, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc web.
El Lloc web de MIV proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per realitzar un ús correcte del Lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
 • Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades ofertes per MIV sense que sigui contrari al que es disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc web.
 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari en els formularis estesos per MIV per a l’accés a certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc web. En tot cas, l’Usuari notificarà de forma immediata a MIV sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, tals com, però no només, el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació.
MIV es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.
En qualsevol cas, MIV no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que pugui haver-hi.
El mer accés a aquest Lloc web no suposa entaular cap tipus de relació de caràcter comercial entre MIV i l’Usuari.
Aquest Lloc web de MIV es dirigeix a totes les persones, sense importar la seva edat, que puguin accedir i/o navegar per les pàgines del Lloc web.

ACCÉS I NAVEGACIÓ EN EL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
MIV no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc web, ni dels Continguts o Serveis. MIV farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc web, no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc web no vagi a ser ininterromput o que estigui lliure d’error.
Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al que pugui accedir-se a través d’aquest Lloc web, estigui lliure d’error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas MIV serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús del Lloc web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.
MIV tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

POLÍTICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD), MIV es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de les dades recaptades, de manera que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
Conforme al previst en l’article 5 de la LOPD, s’informa a l’Usuari que les dades personals recaptades per MIV, mitjançant els formularis estesos a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de MIV, i degudament declarat i inscrit en el Registre General de l’Agència de Protecció de Dades, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que subscrigui o per atendre una sol·licitud o consulta.
Mentre l’Usuari no comuniqui el contrari a MIV, s’entendrà que les seves dades no han estat modificats, que l’Usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que té el consentiment per utilitzar-los per a les finalitats determinades, explícites i legítimes per les quals s’hagin obtingut. Podent fins i tot ser, a més, utilitzats amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies del seu objecte social, autoritzant expressament a MIV per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar el Contingut ofert a l’Usuari, i així millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc web.
En les ocasions en les quals l’Usuari pogués facilitar les seves dades a través de formularis, amb l’objecte de realitzar consultes, sol·licitar informació i/o per motius relacionats amb el Contingut ofert en el Lloc web, si les dades que facilités l’Usuari fossin imprescindibles per al correcte desenvolupament de tot això, s’informarà d’això a l’Usuari indicant-li que són dades l’emplenament de les quals és de caràcter obligatori.
En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada en el paràgraf(s) anterior(és), l’Usuari podrà exercir els seus drets d’informació-accés, rectificació, cancel·lació i oposició, (Drets ARC) dels quals disposa i que poden ser exercitats davant MIV, d’acord amb títol l’III LOPD i del RDLOPD. Per a això, ha de tenir en compte les següents connotacions:
 • Dret d’Accés: És el dret de l’Usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que MIV hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’Usuari al fet que es modifiquin les dades que, estant dins del fitxer automatitzat, resultin ser inexactes o incomplets.
 • Dret de Cancel·lació: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’Usuari, a excepció del previst en altres lleis aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació dels mateixos, dintre del termini i en la forma escaient.
 • Dret d’Oposició: És el dret de l’Usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de MIV.
Així doncs, l’Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida a MIV amb la referència “Lopd-www.miv.miv-makeitvisible.com”, especificant:
 • Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
 • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
 • Domicili a efecte de notificacions.
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Tot document que acrediti la petició que formula.
L’Usuari haurà d’utilitzar un mètode d’enviament que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.
Aquesta sol·licitud i tot un altre document adjunt haurà d’enviar-se a la següent adreça i/o correu electrònic:
Avd, Francesc Macià, 35 3ª
08206 SABADELL
@: miv@miv-makeitvisible.com
MIV es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’ús de la Web després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS
S’informa que el Lloc web de MIV posa o pot posar a la disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre uns altres, links, bàners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.
La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca en el Lloc web té per objecte facilitar als Usuaris la cerca d’i accés a la informació disponible en Internet, sense que pugui considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.
MIV no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.
Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
MIV en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en els referits llocs enllaçats.
MIV no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per MIV i que siguin enllaçats en aquest Lloc web.
L’Usuari o tercer que realitzi un hipervínculodes d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al Lloc web de MIV haurà de saber que:
No es permet la reproducció —total o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc web sense autorització expressa de MIV.
No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc web de MIV, ni sobre els Continguts i/o Serveis del mateix.
A excepció del hipervínculo, el lloc web en el qual s’estableixi dit hiperenlace no contindrà cap element, d’aquest Lloc web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, excepte autorització expressa de MIV.
L’establiment del hipervínculo no implicarà l’existència de relacions entre MIV i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de MIV dels continguts, serveis i/o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
MIV per si o com parteix cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de MIV.
L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de MIV. Podrà visualitzar els elements del Lloc web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, no obstant això, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el Lloc web.
En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a MIV a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
MIV es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.
La relació entre l’Usuari i MIV es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació a la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.
AVISO LEGAL Y CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB
www.miv.miv-makeitvisible.com
INFORMACIÓN GENERAL
En cumplimiento con el deber de información dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI-CE) de 11 de julio, se facilitan a continuación los siguientes datos de información general de este sitio web:
La titularidad de este sitio web, www.miv.miv-makeitvisible.com, (en adelante Sitio Web) la ostenta: TWENTY CORNER, S.L., provista de NIF: B66663873 e inscrita en: El Registro Mercantil de Barcelona; y sus datos registrales son: Tomo 0 libro 126 hoja 999 y cuyos datos de contacto son:
Dirección: Avd. Francesc Macià, 35 3ª, 08206 SABADELL
Telefon: 627871803
correo: miv@miv-makeitvisible.com

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO
EL OBJETO DE LAS CONDICIONES: EL SITIO WEB
El objeto de las presentes Condiciones Generales de Uso (en adelante Condiciones) es regular el acceso y la utilización del Sitio Web. A los efectos de las presentes Condiciones se entenderá como Sitio Web:
 • La apariencia externa de los interfaces de pantalla, tanto de forma estática como de forma dinámica, es decir, el árbol de navegación; y todos los elementos integrados tanto en los interfaces de pantalla como en el árbol de navegación (en adelante Contenidos) y todos aquellos servicios o recursos en línea que en su caso ofrezca a los Usuarios (en adelante Servicios).
MIV se reserva la facultad de modificar, en cualquier momento, y sin aviso previo, la presentación y configuración del Sitio Web y de los Contenidos y Servicios que en él pudieran estar incorporados. El Usuario reconoce y acepta que en cualquier momento MIV pueda interrumpir, desactivar y/o cancelar cualquiera de estos elementos que se integran en el Sitio Web o el acceso a los mismos.
El acceso al Sitio Web por el Usuario tiene carácter libre y, por regla general, es gratuito sin que el Usuario tenga que proporcionar una contraprestación para poder disfrutar de ello, salvo en lo relativo al coste de conexión a través de la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso que hubiere contratado el Usuario.
La utilización de alguno de los Contenidos o Servicios del Sitio Web podrá hacerse mediante la suscripción o registro previo del Usuario.

EL USUARIO
El acceso, la navegación y uso del Sitio Web, así como por los espacios habilitados para interactuar entre los Usuarios, y el Usuario y MIV, como los comentarios y/o espacios de blogging, confiere la condición de Usuario, por lo que se aceptan, desde que se inicia la navegación por el Sitio Web, todas las Condiciones aquí establecidas, así como sus ulteriores modificaciones, sin perjuicio de la aplicación de la correspondiente normativa legal de obligado cumplimiento según el caso. Dada la relevancia de lo anterior, se recomienda al Usuario leerlas cada vez que visite el Sitio Web.
El Sitio Web de MIV proporciona gran diversidad de información, servicios y datos. El Usuario asume su responsabilidad para realizar un uso correcto del Sitio Web. Esta responsabilidad se extenderá a:
 • Un uso de la información, Contenidos y/o Servicios y datos ofrecidos por MIV sin que sea contrario a lo dispuesto por las presentes Condiciones, la Ley, la moral o el orden público, o que de cualquier otro modo puedan suponer lesión de los derechos de terceros o del mismo funcionamiento del Sitio Web.
 • La veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el Usuario en los formularios extendidos por MIV para el acceso a ciertos Contenidos o Servicios ofrecidos por el Sitio Web. En todo caso, el Usuario notificará de forma inmediata a MIV acerca de cualquier hecho que permita el uso indebido de la información registrada en dichos formularios, tales como, pero no sólo, el robo, extravío, o el acceso no autorizado a identificadores y/o contraseñas, con el fin de proceder a su inmediata cancelación.
MIV se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren la ley, el respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, spamming, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación.
En cualquier caso, MIV no será responsable de las opiniones vertidas por los Usuarios a través de comentarios u otras herramientas de blogging o de participación que pueda haber.
El mero acceso a este Sitio Web no supone entablar ningún tipo de relación de carácter comercial entre MIV y el Usuario.
Este Sitio Web de MIV se dirige a todas las personas, sin importar su edad, que puedan acceder y/o navegar por las páginas del Sitio Web.

ACCESO Y NAVEGACIÓN EN EL SITIO WEB: EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD
MIV no garantiza la continuidad, disponibilidad y utilidad del Sitio Web, ni de los Contenidos o Servicios. MIV hará todo lo posible por el buen funcionamiento del Sitio Web, sin embargo, no se responsabiliza ni garantiza que el acceso a este Sitio Web no vaya a ser ininterrumpido o que esté libre de error.
Tampoco se responsabiliza o garantiza que el contenido o software al que pueda accederse a través de este Sitio Web, esté libre de error o cause un daño al sistema informático (software y hardware) del Usuario. En ningún caso MIV será responsable por las pérdidas, daños o perjuicios de cualquier tipo que surjan por el acceso, navegación y el uso del Sitio Web, incluyéndose, pero no limitándose, a los ocasionados a los sistemas informáticos o los provocados por la introducción de virus.
MIV tampoco se hace responsable de los daños que pudiesen ocasionarse a los usuarios por un uso inadecuado de este Sitio Web. En particular, no se hace responsable en modo alguno de las caídas, interrupciones, falta o defecto de las telecomunicaciones que pudieran ocurrir.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (RDLOPD), MIV se compromete a adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias, según el nivel de seguridad de los datos recabados, de forma que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Conforme a lo previsto en el artículo 5 de la LOPD, se informa al Usuario que los datos personales recabados por MIV, mediante los formularios extendidos en sus páginas, serán introducidos en un fichero automatizado bajo la responsabilidad de MIV, y debidamente declarado e inscrito en el Registro General de la Agencia de Protección de Datos, con la finalidad de poder facilitar, agilizar y cumplir los compromisos establecidos entre ambas partes o el mantenimiento de la relación que se establezca en los formularios que suscriba o para atender una solicitud o consulta.
Mientras el Usuario no comunique lo contrario a MIV, se entenderá que sus datos no han sido modificados, que el Usuario se compromete a notificar cualquier variación y que tiene el consentimiento para utilizarlos para las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido. Pudiendo incluso ser, además, utilizados con una finalidad comercial de personalización, operativa y estadística, y actividades propias de su objeto social, autorizando expresamente a MIV para la extracción, almacenamiento de datos y estudios de marketing para adecuar el Contenido ofertado al Usuario, y así mejorar la calidad, funcionamiento y navegación por el Sitio Web.
En las ocasiones en las que el Usuario pudiera facilitar sus datos a través de formularios, con el objeto de realizar consultas, solicitar información y/o por motivos relacionados con el Contenido ofrecido en el Sitio Web, si los datos que facilitara el Usuario fueran imprescindibles para el correcto desarrollo de todo esto, se informará de ello al Usuario indicándole que son datos cuya cumplimentación es de carácter obligatorio.
En caso de no autorizar el tratamiento de sus datos con la finalidad señalada en el párrafo(s) anterior(es), el Usuario podrá ejercer sus derechos de información-acceso, rectificación, cancelación y oposición, (Derechos ARCO) de los que dispone y que pueden ser ejercitados ante MIV, de acuerdo con título el III LOPD y del RDLOPD. Para ello, debe tener en cuenta las siguientes connotaciones:
 • Derecho de Acceso: Es el derecho del Usuario a obtener información sobre sus datos concretos de carácter personal y del tratamiento que MIV haya realizado o realice, así como de la información disponible sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o previstas de los mismos.
 • Derecho de Rectificación: Es el derecho del Usuario a que se modifiquen los datos que, estando dentro del fichero automatizado, resulten ser inexactos o incompletos.
 • Derecho de Cancelación: Es el derecho a suprimir los datos de carácter personal del Usuario, a excepción de lo previsto en otras leyes aplicables que determinen la obligatoriedad de la conservación de los mismos, en tiempo y forma.
 • Derecho de Oposición: Es el derecho del Usuario a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese el tratamiento de los mismos por parte de MIV.
Así pues, el Usuario podrá ejercitar sus derechos mediante comunicación escrita dirigida a MIV con la referencia “LOPD-www.miv.miv-makeitvisible.com”, especificando:
 • Nombre, apellidos del Usuario y copia del DNI. En los casos en que se admita la representación, será también necesaria la identificación por el mismo medio de la persona que representa al Usuario, así como el documento acreditativo de la representación. La fotocopia del DNI podrá ser sustituida, por cualquier otro medio válido en derecho que acredite la identidad.
 • Petición con los motivos específicos de la solicitud o información a la que se quiere acceder.
 • Domicilio a efecto de notificaciones.
 • Fecha y firma del solicitante.
 • Todo documento que acredite la petición que formula.
El Usuario deberá utilizar un método de envío que permita acreditar el envío y la recepción de la solicitud.
Esta solicitud y todo otro documento adjunto deberá enviarse a la siguiente dirección y/o correo electrónico:
Avd, Francesc Macià, 35 3ª
08206 SABADELL
@: miv@miv-makeitvisible.com
MIV se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad, de acuerdo a su propio criterio, o motivado por un cambio legislativo, jurisprudencial o doctrinal de la Agencia Española de Protección de Datos. El uso de la Web después de dichos cambios, implicará la aceptación de los mismos.

POLÍTICA DE ENLACES
Se informa que el Sitio Web de MIV pone o puede poner a disposición de los Usuarios medios de enlace (como, entre otros, links, banners, botones), directorios y motores de búsqueda que permiten a los Usuarios acceder a sitios web pertenecientes y/o gestionados por terceros.
La instalación de estos enlaces, directorios y motores de búsqueda en el Sitio Web tiene por objeto facilitar a los Usuarios la búsqueda de y acceso a la información disponible en Internet, sin que pueda considerarse una sugerencia, recomendación o invitación para la visita de los mismos.
MIV no ofrece ni comercializa por sí ni por medio de terceros los productos y/o servicios disponibles en dichos sitios enlazados.
Asimismo, tampoco garantizará la disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, validez o legalidad de sitios ajenos a su propiedad a los que se pueda acceder por medio de los enlaces.
MIV en ningún caso revisará o controlará el contenido de otros sitios web, así como tampoco aprueba, examina ni hace propios los productos y servicios, contenidos, archivos y cualquier otro material existente en los referidos sitios enlazados.
MIV no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por el acceso, uso, calidad o licitud de los contenidos, comunicaciones, opiniones, productos y servicios de los sitios web no gestionados por MIV y que sean enlazados en este Sitio Web.
El Usuario o tercero que realice un hipervínculo desde una página web de otro, distinto, sitio web al Sitio Web de MIV deberá saber que:
No se permite la reproducción —total o parcialmente— de ninguno de los Contenidos y/o Servicios del Sitio Web sin autorización expresa de MIV.
No se permite tampoco ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre el Sitio Web de MIV, ni sobre los Contenidos y/o Servicios del mismo.
A excepción del hipervínculo, el sitio web en el que se establezca dicho hiperenlace no contendrá ningún elemento, de este Sitio Web, protegido como propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español, salvo autorización expresa de MIV.
El establecimiento del hipervínculo no implicará la existencia de relaciones entre MIV y el titular del sitio web desde el cual se realice, ni el conocimiento y aceptación de MIV de los contenidos, servicios y/o actividades ofrecidos en dicho sitio web, y viceversa.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
MIV por sí o como parte cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial del Sitio Web, así como de los elementos contenidos en el mismo (a título enunciativo y no exhaustivo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos, marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.). Serán, por consiguiente, obras protegidas como propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español, siéndoles aplicables tanto la normativa española y comunitaria en este campo, como los tratados internacionales relativos a la materia y suscritos por España.
Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de MIV.
El Usuario se compromete a respetar los derechos de propiedad intelectual e industrial de MIV. Podrá visualizar los elementos del Sitio Web o incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, exclusivamente, para su uso personal. El Usuario, sin embargo, no podrá suprimir, alterar, o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en el Sitio Web.
En caso de que el Usuario o tercero considere que cualquiera de los Contenidos del Sitio Web suponga una violación de los derechos de protección de la propiedad intelectual, deberá comunicarlo inmediatamente a MIV a través de los datos de contacto del apartado de INFORMACIÓN GENERAL de este Aviso Legal y Condiciones Generales de Uso.

ACCIONES LEGALES, LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
MIV se reserva la facultad de presentar las acciones civiles o penales que considere necesarias por la utilización indebida del Sitio Web y Contenidos, o por el incumplimiento de las presentes Condiciones.
La relación entre el Usuario y MIV se regirá por la normativa vigente y de aplicación en el territorio español. De surgir cualquier controversia en relación a la interpretación y/o a la aplicación de estas Condiciones las partes someterán sus conflictos a la jurisdicción ordinaria sometiéndose a los jueces y tribunales que correspondan conforme a derecho.
AVISO LEGAL Y CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB
www.miv.miv-makeitvisible.com
INFORMACIÓN GENERAL
En cumplimiento con el deber de información dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI-CE) de 11 de julio, se facilitan a continuación los siguientes datos de información general de este sitio web:
La titularidad de este sitio web, www.miv.miv-makeitvisible.com, (en adelante Sitio Web) la ostenta: TWENTY CORNER, S.L., provista de NIF: B66663873 e inscrita en: El Registro Mercantil de Barcelona; y sus datos registrales son: Tomo 0 libro 126 hoja 999 y cuyos datos de contacto son:
Dirección: Avd. Francesc Macià, 35 3ª, 08206 SABADELL
Telefon: 627871803
correo: miv@miv-makeitvisible.com

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO
EL OBJETO DE LAS CONDICIONES: EL SITIO WEB
El objeto de las presentes Condiciones Generales de Uso (en adelante Condiciones) es regular el acceso y la utilización del Sitio Web. A los efectos de las presentes Condiciones se entenderá como Sitio Web:
 • La apariencia externa de los interfaces de pantalla, tanto de forma estática como de forma dinámica, es decir, el árbol de navegación; y todos los elementos integrados tanto en los interfaces de pantalla como en el árbol de navegación (en adelante Contenidos) y todos aquellos servicios o recursos en línea que en su caso ofrezca a los Usuarios (en adelante Servicios).
MIV se reserva la facultad de modificar, en cualquier momento, y sin aviso previo, la presentación y configuración del Sitio Web y de los Contenidos y Servicios que en él pudieran estar incorporados. El Usuario reconoce y acepta que en cualquier momento MIV pueda interrumpir, desactivar y/o cancelar cualquiera de estos elementos que se integran en el Sitio Web o el acceso a los mismos.
El acceso al Sitio Web por el Usuario tiene carácter libre y, por regla general, es gratuito sin que el Usuario tenga que proporcionar una contraprestación para poder disfrutar de ello, salvo en lo relativo al coste de conexión a través de la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso que hubiere contratado el Usuario.
La utilización de alguno de los Contenidos o Servicios del Sitio Web podrá hacerse mediante la suscripción o registro previo del Usuario.

EL USUARIO
El acceso, la navegación y uso del Sitio Web, así como por los espacios habilitados para interactuar entre los Usuarios, y el Usuario y MIV, como los comentarios y/o espacios de blogging, confiere la condición de Usuario, por lo que se aceptan, desde que se inicia la navegación por el Sitio Web, todas las Condiciones aquí establecidas, así como sus ulteriores modificaciones, sin perjuicio de la aplicación de la correspondiente normativa legal de obligado cumplimiento según el caso. Dada la relevancia de lo anterior, se recomienda al Usuario leerlas cada vez que visite el Sitio Web.
El Sitio Web de MIV proporciona gran diversidad de información, servicios y datos. El Usuario asume su responsabilidad para realizar un uso correcto del Sitio Web. Esta responsabilidad se extenderá a:
 • Un uso de la información, Contenidos y/o Servicios y datos ofrecidos por MIV sin que sea contrario a lo dispuesto por las presentes Condiciones, la Ley, la moral o el orden público, o que de cualquier otro modo puedan suponer lesión de los derechos de terceros o del mismo funcionamiento del Sitio Web.
 • La veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el Usuario en los formularios extendidos por MIV para el acceso a ciertos Contenidos o Servicios ofrecidos por el Sitio Web. En todo caso, el Usuario notificará de forma inmediata a MIV acerca de cualquier hecho que permita el uso indebido de la información registrada en dichos formularios, tales como, pero no sólo, el robo, extravío, o el acceso no autorizado a identificadores y/o contraseñas, con el fin de proceder a su inmediata cancelación.
MIV se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren la ley, el respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, spamming, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación.
En cualquier caso, MIV no será responsable de las opiniones vertidas por los Usuarios a través de comentarios u otras herramientas de blogging o de participación que pueda haber.
El mero acceso a este Sitio Web no supone entablar ningún tipo de relación de carácter comercial entre MIV y el Usuario.
Este Sitio Web de MIV se dirige a todas las personas, sin importar su edad, que puedan acceder y/o navegar por las páginas del Sitio Web.

ACCESO Y NAVEGACIÓN EN EL SITIO WEB: EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD
MIV no garantiza la continuidad, disponibilidad y utilidad del Sitio Web, ni de los Contenidos o Servicios. MIV hará todo lo posible por el buen funcionamiento del Sitio Web, sin embargo, no se responsabiliza ni garantiza que el acceso a este Sitio Web no vaya a ser ininterrumpido o que esté libre de error.
Tampoco se responsabiliza o garantiza que el contenido o software al que pueda accederse a través de este Sitio Web, esté libre de error o cause un daño al sistema informático (software y hardware) del Usuario. En ningún caso MIV será responsable por las pérdidas, daños o perjuicios de cualquier tipo que surjan por el acceso, navegación y el uso del Sitio Web, incluyéndose, pero no limitándose, a los ocasionados a los sistemas informáticos o los provocados por la introducción de virus.
MIV tampoco se hace responsable de los daños que pudiesen ocasionarse a los usuarios por un uso inadecuado de este Sitio Web. En particular, no se hace responsable en modo alguno de las caídas, interrupciones, falta o defecto de las telecomunicaciones que pudieran ocurrir.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (RDLOPD), MIV se compromete a adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias, según el nivel de seguridad de los datos recabados, de forma que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Conforme a lo previsto en el artículo 5 de la LOPD, se informa al Usuario que los datos personales recabados por MIV, mediante los formularios extendidos en sus páginas, serán introducidos en un fichero automatizado bajo la responsabilidad de MIV, y debidamente declarado e inscrito en el Registro General de la Agencia de Protección de Datos, con la finalidad de poder facilitar, agilizar y cumplir los compromisos establecidos entre ambas partes o el mantenimiento de la relación que se establezca en los formularios que suscriba o para atender una solicitud o consulta.
Mientras el Usuario no comunique lo contrario a MIV, se entenderá que sus datos no han sido modificados, que el Usuario se compromete a notificar cualquier variación y que tiene el consentimiento para utilizarlos para las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido. Pudiendo incluso ser, además, utilizados con una finalidad comercial de personalización, operativa y estadística, y actividades propias de su objeto social, autorizando expresamente a MIV para la extracción, almacenamiento de datos y estudios de marketing para adecuar el Contenido ofertado al Usuario, y así mejorar la calidad, funcionamiento y navegación por el Sitio Web.
En las ocasiones en las que el Usuario pudiera facilitar sus datos a través de formularios, con el objeto de realizar consultas, solicitar información y/o por motivos relacionados con el Contenido ofrecido en el Sitio Web, si los datos que facilitara el Usuario fueran imprescindibles para el correcto desarrollo de todo esto, se informará de ello al Usuario indicándole que son datos cuya cumplimentación es de carácter obligatorio.
En caso de no autorizar el tratamiento de sus datos con la finalidad señalada en el párrafo(s) anterior(es), el Usuario podrá ejercer sus derechos de información-acceso, rectificación, cancelación y oposición, (Derechos ARCO) de los que dispone y que pueden ser ejercitados ante MIV, de acuerdo con título el III LOPD y del RDLOPD. Para ello, debe tener en cuenta las siguientes connotaciones:
 • Derecho de Acceso: Es el derecho del Usuario a obtener información sobre sus datos concretos de carácter personal y del tratamiento que MIV haya realizado o realice, así como de la información disponible sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o previstas de los mismos.
 • Derecho de Rectificación: Es el derecho del Usuario a que se modifiquen los datos que, estando dentro del fichero automatizado, resulten ser inexactos o incompletos.
 • Derecho de Cancelación: Es el derecho a suprimir los datos de carácter personal del Usuario, a excepción de lo previsto en otras leyes aplicables que determinen la obligatoriedad de la conservación de los mismos, en tiempo y forma.
 • Derecho de Oposición: Es el derecho del Usuario a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese el tratamiento de los mismos por parte de MIV.
Así pues, el Usuario podrá ejercitar sus derechos mediante comunicación escrita dirigida a MIV con la referencia “LOPD-www.miv.miv-makeitvisible.com”, especificando:
 • Nombre, apellidos del Usuario y copia del DNI. En los casos en que se admita la representación, será también necesaria la identificación por el mismo medio de la persona que representa al Usuario, así como el documento acreditativo de la representación. La fotocopia del DNI podrá ser sustituida, por cualquier otro medio válido en derecho que acredite la identidad.
 • Petición con los motivos específicos de la solicitud o información a la que se quiere acceder.
 • Domicilio a efecto de notificaciones.
 • Fecha y firma del solicitante.
 • Todo documento que acredite la petición que formula.
El Usuario deberá utilizar un método de envío que permita acreditar el envío y la recepción de la solicitud.
Esta solicitud y todo otro documento adjunto deberá enviarse a la siguiente dirección y/o correo electrónico:
Avd, Francesc Macià, 35 3ª
08206 SABADELL
@: miv@miv-makeitvisible.com
MIV se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad, de acuerdo a su propio criterio, o motivado por un cambio legislativo, jurisprudencial o doctrinal de la Agencia Española de Protección de Datos. El uso de la Web después de dichos cambios, implicará la aceptación de los mismos.

POLÍTICA DE ENLACES
Se informa que el Sitio Web de MIV pone o puede poner a disposición de los Usuarios medios de enlace (como, entre otros, links, banners, botones), directorios y motores de búsqueda que permiten a los Usuarios acceder a sitios web pertenecientes y/o gestionados por terceros.
La instalación de estos enlaces, directorios y motores de búsqueda en el Sitio Web tiene por objeto facilitar a los Usuarios la búsqueda de y acceso a la información disponible en Internet, sin que pueda considerarse una sugerencia, recomendación o invitación para la visita de los mismos.
MIV no ofrece ni comercializa por sí ni por medio de terceros los productos y/o servicios disponibles en dichos sitios enlazados.
Asimismo, tampoco garantizará la disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, validez o legalidad de sitios ajenos a su propiedad a los que se pueda acceder por medio de los enlaces.
MIV en ningún caso revisará o controlará el contenido de otros sitios web, así como tampoco aprueba, examina ni hace propios los productos y servicios, contenidos, archivos y cualquier otro material existente en los referidos sitios enlazados.
MIV no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por el acceso, uso, calidad o licitud de los contenidos, comunicaciones, opiniones, productos y servicios de los sitios web no gestionados por MIV y que sean enlazados en este Sitio Web.
El Usuario o tercero que realice un hipervínculo desde una página web de otro, distinto, sitio web al Sitio Web de MIV deberá saber que:
No se permite la reproducción —total o parcialmente— de ninguno de los Contenidos y/o Servicios del Sitio Web sin autorización expresa de MIV.
No se permite tampoco ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre el Sitio Web de MIV, ni sobre los Contenidos y/o Servicios del mismo.
A excepción del hipervínculo, el sitio web en el que se establezca dicho hiperenlace no contendrá ningún elemento, de este Sitio Web, protegido como propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español, salvo autorización expresa de MIV.
El establecimiento del hipervínculo no implicará la existencia de relaciones entre MIV y el titular del sitio web desde el cual se realice, ni el conocimiento y aceptación de MIV de los contenidos, servicios y/o actividades ofrecidos en dicho sitio web, y viceversa.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
MIV por sí o como parte cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial del Sitio Web, así como de los elementos contenidos en el mismo (a título enunciativo y no exhaustivo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos, marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.). Serán, por consiguiente, obras protegidas como propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español, siéndoles aplicables tanto la normativa española y comunitaria en este campo, como los tratados internacionales relativos a la materia y suscritos por España.
Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de MIV.
El Usuario se compromete a respetar los derechos de propiedad intelectual e industrial de MIV. Podrá visualizar los elementos del Sitio Web o incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, exclusivamente, para su uso personal. El Usuario, sin embargo, no podrá suprimir, alterar, o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en el Sitio Web.
En caso de que el Usuario o tercero considere que cualquiera de los Contenidos del Sitio Web suponga una violación de los derechos de protección de la propiedad intelectual, deberá comunicarlo inmediatamente a MIV a través de los datos de contacto del apartado de INFORMACIÓN GENERAL de este Aviso Legal y Condiciones Generales de Uso.

ACCIONES LEGALES, LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
MIV se reserva la facultad de presentar las acciones civiles o penales que considere necesarias por la utilización indebida del Sitio Web y Contenidos, o por el incumplimiento de las presentes Condiciones.
La relación entre el Usuario y MIV se regirá por la normativa vigente y de aplicación en el territorio español. De surgir cualquier controversia en relación a la interpretación y/o a la aplicación de estas Condiciones las partes someterán sus conflictos a la jurisdicción ordinaria sometiéndose a los jueces y tribunales que correspondan conforme a derecho.