Diàlegs entre la indústria tèxtil i els nous dissenyadors – noves creacions.

//Diàlegs entre la indústria tèxtil i els nous dissenyadors – noves creacions.